Missie en visie Platform Amateurkunst Apeldoorn

Het Platform Amateurkunst Apeldoorn is een ontmoetingsplek voor iedereen die de amateurkunst in Apeldoorn een warm hart toedraagt. Bij het platform ontmoeten organisaties en personen die de amateurkunst faciliteren, die lessen en cursussen verzorgen en organisaties en personen die actief zijn in de uitvoering elkaar. We leren elkaar kennen, voeren samen projecten uit en dragen bij aan een goed cultureel klimaat.

Het Platform Amateurkunst Apeldoorn is onafhankelijk. Het is een beweging zonder juridische vorm.

 

Het platform heeft 2 hoofdtaken:

 1. Onderling contact bevorderen binnen de amateurkunstsector
  Dit doen we door het opdoen van ideeën, het zijn van een vindplaats, het uitwisselen van kennis en ervaring en door elkaar te stimuleren.
 2. Belangenbehartiging
  We behartigen de belangen van de amateurkunstsector door aandacht te vragen voor de sector bij de gemeenteraad, door te zorgen voor geld voor gezamenlijke activiteiten en door bekendheid te genereren voor de sector (onder andere met deze website).

Het Platform Amateurkunst Apeldoorn is geen uitvoerende organisatie

Organisatorische ondersteuning en facilitering wordt, waar nodig, verzorgd door de Cultuurmakelaar. Deze Cultuurmakelaar is in dienst van GIGANT. De ondersteuning kan bestaan uit:

 • Contact leggen met leden en externen over projecten en activiteiten;
 • Het mede organiseren van ‘Cultuurvuur’;
 • Trekker zijn van de voorbereidingsgroep;
 • Administratieve ondersteuning.

Organisatie

 • Een regiegroep vanuit de deelnemers bereidt bijeenkomsten en activiteiten voor.
 • 2 keer per jaar is er de werk- en inspiratiebijeenkomst ‘Coulissen’ van alle deelnemers. We bespreken de voortgang van het werkplan en de gezamenlijke activiteiten.
 • 4 keer per jaar organiseren we een ontmoetingsavond onder de titel ‘Cultuurvuur’ voor deelnemers en andere belangstellenden. Daar kan iedereen zich laten zien en horen, samenwerking zoeken met anderen en discussiëren over actuele en relevante thema’s.