Subsidieloket

Als vereniging of stichting, maar ook als individu zijn er verschillende manieren om subsidie te verkrijgen, zowel plaatselijk als provinciaal. Vaak moet het project vernieuwend zijn, soms ook verbindend.

De gemeente Apeldoorn heeft een aantal subsidies te verstrekken:

Het is ook mogelijk om de provincie aan te spreken voor subsidie. In 2021 komt er weer ruimte in het provinciale budget.