Cultuurmakelaar

De Cultuurmakelaar Apeldoorn is een servicepunt met praktische informatie voor en over de amateurkunst- en cultuursector in de gemeente Apeldoorn.

Wat doet een cultuurmakelaar?

De Cultuurmakelaar in de amateurkunst zorgt voor onderlinge verbinding en samenwerking, uitwisseling van informatie en het meer zichtbaar maken van de culturele sector. Verder zet de Cultuurmakelaar projecten op, regelt scholing, maakt een netwerk en brengt bestaande ideeën en plannen op gebied van amateurkunst in kaart. De cultuurmakelaar zorgt voor een ontmoetingsplek voor amateurkunstbeoefenaars, werkt samen met de koepels, houdt relevante nieuwe ontwikkelingen bij op het gebied van amateurkunst en verspreidt deze. Ook kan de cultuurmakelaar adviseren over welke mogelijkheden er zijn om inkomsten te vergroten.  

Voor wie?

Alle culturele organisaties (bandjes, verenigingen, ‘eenling’-kunstenaars, groepen) en ondersteunende organisaties als wijkraden en de KOM (Kunst Ontmoeten Meedoen) kunnen voor informatie of bemiddeling terecht bij de Cultuurmakelaar Amateurkunst. Daardoor wordt het amateurkunstveld in Apeldoorn nog steviger verankerd en kan het beter tot bloei komen, waardoor een breder cultureel klimaat ontstaat in de gemeente.

Wie is de cultuurmakelaar?

Mijn naam is André Jansen. Ik ben ooit begonnen bij de Apeldoornse Muziekschool. Later had ik bij Markant, naast het geven van muziekles, vooral te maken met projecten en examens binnen de harmonie en fanfare sector.

Na de fusie van Markant en GIGANT ben ik de eerste periode werkzaam geweest als Regisseur Vrije Tijd, met werkzaamheden in het verlengde van de werkzaamheden die ik bij Markant had.

Door de gemeente Apeldoorn werd GIGANT in 2019 gevraagd de functie van combinatiefunctionaris te gaan vervullen. Toen heb ik de functie van Cultuurmakelaar op me mogen nemen, ook weer in het verlengde van de vorige werkzaamheden.

Binnen deze combinatiefunctie vermeng ik allerlei interne en externe projecten met mensen uit de stad. Soms verbindend, soms faciliterend, zoals in juni bij ikToon, waarbij ik probeer een aantal gezelschappen en clubs gezamenlijk te laten optreden onder gunstige voorwaarden en op leuke plekken.

Ook het organiseren van blazersdagen, harmonie en fanfare examens, opleidingen voor de theorie daarvoor, of het verbinden van de HaFaBra met een aantal basisscholen middels blazersklassen behoort tot mijn terrein.

Daarnaast organiseer ik Jazzmiddagen, waarbij lokale amateurs samen met professionals kunnen optreden in een professionele omgeving.  Verder zit ik in de ‘harde kern’ van het Platform Amateurkunst, een onafhankelijk platform dat de belangen van de amateurkunst in de volle breedte probeert te behartigen, zowel naar de grote culturele instellingen als naar de gemeente.

Plannen

  • Samen met het Platform Amateurkunst Apeldoorn proberen we verbinding onderling en met professionele culturele instellingen uit de stad steviger te maken. De instellingen hebben enorm veel kennis, ieder op eigen gebied en willen dat graag delen met de sector. Daar zijn we blij mee en we maken daar afspraken en een plan voor.
  • Samen met GIGANT zijn we gestart met verschillende partijen en communities om een zogenaamde Meemaakpodium te creëren, waarbij vraag en aanbod op natuurlijke wijze gestalte krijgt.
  • Het organiseren van een aantal evenementen waar de Apeldoornse amateurkunst zich presenteert, zoals bij concert(en) voor talentontwikkeling voor jongeren op gebied van jazz, samen met de Bigband Apeldoorn, ikToon (de maand van de amateurkunst), een Playin’ (samen met de koepels).

Waarvoor kun je bij de cultuurmakelaar terecht?

Als je vragen hebt over:

  • samenwerkingspartners in de sector amateurkunst;
  • netwerk;
  • subsidies of fondsen;
  • repetitieruimtes;
  • jeugdbeleid, ledenwerving;
  • Nieuwe culturele activiteiten of ideeën daarover;
  • expositie-, optreed- of opslagruimte.

Contact

André Jansen
p/a GIGANT
Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
cultuurmakelaar@gigant.nl
(055) 521 63 46