Lockdown enquête amateurkunsten

Het Platform Amateurkunst Apeldoorn wil graag weten hoe het je vergaat in deze cultureel en sociaal zware tijden. Daarvoor is deze enquête. Uitkomsten van dit onderzoek worden anoniem behandeld.


Zou je deze enquete voor 28 april willen invullen? Bij voorbaat dank!