Cultuurbeurs (door de Culturele Pleinmarkt)

In Apeldoorn hebben we een grote rijkdom aan amateurgroepen en solisten op cultureel gebied. Die willen graag regelmatig optreden. Daar zijn nu beperkte mogelijkheden voor, zoals de Culturele Pleinmarkt, de Muziektent en Cultuur bij je Buur. Het zou mooi zijn als er in de rest van het jaar ook mogelijkheden tot optreden zijn. Zorginstellingen zoeken vaak naar mogelijkheden om voor hun bewoners leuke activiteiten te organiseren. De wijken worden gezelliger met een buurtfanfare, muziek op de pleinen, bij zomerfeesten en buurtbarbecues. En ook scholen zoeken nogal eens naar de inzet van muziek, dans, zang en theater in de lessen. De Culturele Pleinmarkt wil de vraag vanuit de samenleving en het aanbod vanuit de cultuursector bij elkaar brengen.

Daarom organiseren wij tijdens de Culturele Pleinmarkt op 11 september 2021 een Cultuurbeurs.

Daar kunnen vragers en aanbieders met elkaar in contact komen en afspraken maken.

Belangstellenden kunnen zich via de website van de Culturele Pleinmarkt aanmelden.