Brief naar formateurs

Aan de formateurs van het College van B&W is een brief verstuurd over het belang van de amateurkunst. HIER is deze te vinden.